درختان گردو و لانه کلاغ
تاریک و مه گرفته و بارانی
مادربزرگ روستا قصه می‌گوید

فوتر سایت